Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,
jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?
Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,
je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw.                                 
                           Phil Bosmans

Author

amtv

Loginamtv

NameAndrzej Matuszewski

Gendermale

CategoryPhotography

SubcategoryPortrait, Nature, Landscapes, Street

Register2020-05-12 10:30:50

Last sign in2021-09-28 09:47:58

Author activity

Career

Beggining
Debutant
info_debiutant
 
2020-06-02
Adept
info_adept
 
2020-11-16
Amateur
info_amator
 
2021-04-08 - Currently
Photographer
info_fotograf
 
Not achieved
PRO
info_PRO
 
Not achieved
ART
info_ART
 
Not achieved
info_ART-Guest
 
Expand career
Status:
fotograf
Club membership:
fotoferia club
Number of photos published in HG:
1
Number of photos published in LG:
37
Number of photos published in Contra:
0
Ranking:
649

About me

Statistics

Comments given 16
Comments received 112
Analyses given 0
Analyses received 0
Number of visits in portfolio 6145
Numbers of votes in Inferia
publish 313
not publish 165
Voting quality 65 %
User recommended Analyses0
User recommended Analyses for higher rank0
Number of Stars2571
Average Star2.59

This month

Comments given0
Analyses given0
Numbers of votes in Inferia32
Rates given0

Exhibitions stats

Author's catalogs

All photos published on Fotoferia

 

 

209209 Views  00 Comments 

 

 

559559 Views  1616 Comments  40

 

 

816816 Views  2828 Comments  83

High Gallery

Samotność

Samotność

47804780 Views  9393 Comments  170